Misdruk Droste 125 jaar, Amerikaans cocoablik

Bij het middelste blikje is de zijkant over de voorkant gedrukt
middelste
blikje is
de
zijkant
over de
achterkant
gedrukt